Velkommen til Fogedmarken

Grundejerforeningen Fogedmarken en lille forening, som dækker de private veje, Rosenvej og Lupinvej i sommerhusområdet Vesterløkken på Samsø.

Vi er 90 sommerhusejere, som lovpligtigt er medlem af grundejerforeningen Fogedmarken.
 
Foreningens formål er at:
  1. varetage grundejernes interesser i området, over for Samsøs beboere og over for myndighederne.
  2. gøre sit til at bevare områdets ro og rekreative skønhed og kvalitet.
Hvert år afholdes en generalforsamling. Her bemyndiger deltagerne grundejerforeningen til at udføre de vedtagne beslutninger.
 
Vi ønsker færrest mulige regler; men henstiller til, at alle udviser en adfærd, som i videst muligt omfang tager hensyn til andre.
 
 
 
Sidst opdateret den 2. maj 2013.
 
Grundejerforeningen Fogedmarken