Badebroens venner

Grundejerforeningen sørger for, at der hvert år opsættes en badebro til gavn for ikke kun Grundejerforeningens medlemmer, men for hele sommerhusområdet. Broen sættes op i starten af juni og tages ned igen i begyndelsen af september. Badebroen har vist sig at være til stor glæde for rigtig mange mennesker, og det er ved badebroen, at mange mennesker møder hinanden i sommerens løb.
 
Vi har til huse ved Samsøs vestkyst, hvor vind og hav virkelig kan være barske. Bølgerne kan slå næsten alt i stykker, og altså også vores badebro. Efter en storm har broen undertiden har været så ødelagt, at det nærmest er som at starte forfra.  
 
Badebroen har vist sig at være en dyr fornøjelse – siden dens etablering har den kostet i gennemsnit ca. 15.000 kroner om året, og det er nok lige på grænsen af, hvad medlemmerne i Grundejerforeningen vil betale, for en del af Foreningens medlemmer bruger slet ikke broen. Det er derfor nærliggende at bede områdets øvrige sommerhusejere, som ikke er medlemmer af grundejerforeningen, om de vil bidrage til, at vi fortsat kan have en badebro, og det har så heldigvis også været tilfældet.
Det er disse sommerhusejere, som vi betegner BADEBROENS VENNER.
 
Bidrag til ”Badebroens venner”, kr. 200,00, eller andet beløb, (stort eller småt) kan indbetales til G/F Fogedmarken, bankforbindelsen er BRFKredit reg. nr. 6482 konto nr. 2662515, gerne via Netbank, med angivelse af sommerhus adressen, fast bopæls adresse og mailadresse.
 
Vi er naturligvis glade for hver en krone, som vi modtager til broen. Så hvis man selv benytter broen eller udlejer sit sommerhus, vil det forståeligt nok ikke gøre noget, hvis man bidrager til vores fælles glæder. Vi ser derfor gerne, at badebroen får endnu flere venner.
 
Når vi har bedt om at bidrag, har vi samtidig stillet bidragyderne i udsigt, at vi vil offentligegøre regnskabet.  
 
Regnskabet siden badebroens etablering fremkommer ved at trykke på linket herunder:
 
 
 
Grundejerforeningen Fogedmarken